Som den enda stolsleverantören i världen är vi certifierade enligt FSC®.

FSC®, som står för Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomist livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Hörsalsstolen Kalle är bedömd enligt Sunda Hus klass B och testad av SP, statens provningsanstalt, med bästa resultat.

Vi har också bedömda produkter hos Byggvaru­bedömningen.

Se våra certifikat nedan

ISO-certifikat »
ISO-certifikat (Engelska) »
FSC®-certifikat »