Alfing har ett brett sortiment av teleskopläktare med olika användningsområden. Den automatiskt fällbara teleskopläktaren skjuts enkelt intill väggen för att göra plats när den inte används. Sport- konsert- och föreläsningssalar är tre exempel där den passar utmärkt. Den anpassas alltid efter varje projekt och kan förses med antingen bänkar eller stolar av olika utformningar.

Teleskopsystemet har en genuin stålkonstruktion och är tillverkad i Småland, vilket garanterar hög hållfasthet och stabilitet. Konstruktionen består av svetsade moduler som sammanfogas med genomgående bult.

Våra teleskopläktare uppfyller kraven enligt EN 13200-5 och 2006/42/EG.