ISO 3834 är en standard som omfattar alla processer på svetsande företag. För att bli godkända enligt standarden krävs bland annat att all berörd personal är utbildade, att det finns en svetsansvarig och att processerna sker enligt de krav som ställs.
– Det här är en certifiering som vi har märkt börjar efterfrågas alltmer, vilket jag kan förstå. Har man det här certifikatet vet kunden att den kan lita på att våra produkter uppfyller de kraven kunden ställer, säger vd Claes-Göran Claeson.
Det har varit mycket, både administrativt och praktiskt, arbete för att säkerställa att man har rätt förutsättningar att uppnå de av kunden ställda kraven. För Alfings del har det bland annat inneburit att samtliga svetsare har fått lägga svetsarprövningar.
– De kvalitetskrav som ställs i certifieringen uppnådde vi visserligen innan, men nu har vi det på pränt.

Vad innebär det här för er?
– Att vi kan ta fler affärer, eftersom en del företag ställer detta som krav. Dessutom har det varit betydelsefullt för våra anställda att få det dokumenterat att man är en certifierad svetsare.

 

Från vänster till höger: Anna Bäckvall (svetstekniker), Jörgen Persson (svetsansvarig) och Alexander Nilsson (svetstekniker).