Ett lyckat samarbete innebär förståelse för den andra parten. Att man lyssnar på kundens önskemål för att underlätta såväl planering som genomförande. Ett sådant önskemål har varit BIM, världens ledande portal för digitala byggprodukter.

Nu finns Alfing Seating på portalen!

Med BIM skapar du en virtuell 3D-modell av verkligheten. Ett smart sätt för att tidigt i processen få en bild av den färdiga byggnaden, hallen eller arenan. Prototypen kan sedan visualiseras, granskas och utformas på olika sätt för att tidigt i processen hitta den perfekta lösningen.

Registrera dig på www.bimobject.com, det är såväl smidigt som kostnadsfritt. Därefter kommer du åt våra populära stolar som du kan börja planera och projektera med. Här är våra BIM-filer.