I praktiken innebär det att du kan få din stol eller läktare fullt anpassad efter dina önskemål och projektets förutsättningar.
– Det är oerhört sällan vi behöver säga nej till kunder för att de vill ha något som är för avancerat. Vi har en modern maskinpark och våra lösningar är väldigt anpassningsbara, både vad gäller utförande och tillval, säger Magnus Olsson, konstruktör.

Brukar kunderna vilja specialanpassa sina beställningar?
– Alla projekt är unika. Jag tror inte att jag någonsin har gjort två likadana stolar till olika projekt. Ibland är det stora ändringar, ibland bara smågrejer som de vill få justerade. Det är vår stora styrka.